Məlumat təhlükəsizliyi və xidmət siyasətimiz

Beetech şirkəti aşağıdakı prinsiplərə uyğun olaraq informasiya təhlükəsizliyini təmin edir:

  • Daxili və ya xaricdən yaxud istənməyən şəkildə yarana biləcək hər cür təhlükələrə qarşı olaraq bütün məlumatları ehtiyat formada saxlayırıq,
  • İnformasiya təhlükəsizliyi ilə əlaqədar bütün hüquqi qaydalara və müqavilə şərtlərinə əməl edirik,
  •  Biz informasiya təhlükəsizliyi üçün riskləri sistematik şəkildə idarə edirik,
  • İnformasiya təhlükəsizliyi şüurunu artırmaq üçün bütün personalın texniki və davranış qabiliyyətlərini artırmaq məqsədilə davamlı təlimlər planlaşdırırıq,
  • İnformasiya texnologiyaları sektorunda informasiya təhlükəsizliyi baxımından qabaqcıl və nümunəvi bir təşkilat olmaq üçün bütün gücümüzlə çalışırıq.