Şəbəkə infrastrukturu işləri

İnformasiya səhasində strukturlaşdırılmış kabelləşmə kommunikasiya, avtomatlaşdırma və telekommunikasiya sistemlərinin əsasını təşkil edir. Bütün texnoloji sistemləri nəzərə alaraq, ən uzun müddət üçün istifadə olunan və quraşdırılması başa çatdıqdan sonra dəyişdirilməsi ən çətin və bahalı sistemdir. Strukturlaşdırılmış kabelləşmənin düzgün aparılması / dizaynı, yüksək keyfiyyətlə tətbiqi, lazımi testlərin edilməsi / qanuni sənədləşmənin həyata keçirilməsi işin keyfiyyətlə başa çatdırılması üçün çox vacibdir.

Beetech müştərilərinin strukturlaşdırılmış kabelləşmə ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə müxtəlif variantlar təklif etməklə hər iş üçün individual yanaşma tətbiq edir. Tələb olunan xidmətlər / məhsullar ilə bağlı layihənin hazırlanması və icrası zamanı mühəndislik, texniki-iqtisadi və digər xidmətləri təmin edir. Cat5e, Cat6, Cat7, Multi Mode və Single Mode fiber optik kabelləri istifadə edərək, daxili və xarici kabelləşmənin həyata keçirilməsi üçün optimal həllər təklif olunur. Ən müasir elektron cihazlardan istifadə edərək, ilk nöqtədən son nöqtələrə qədər mis fiber kabellərlə qurulan sistem ilə məlumat ötürücülüyünün təminatı tam reallaşdırılır. Yaradılan topologiyaya əsasən, müəssisələrin maksimum səmərəli fəaliyyətini və məhsuldarlığını təmin etmək məqsədilə prosesin proqnozlaşdırılması aparılır.

Beetech aşağıdakı məhsul və xidmətləri təqdim edir;

  • Mis kabel məhsulları və kabelləşmə xidmətləri
  • Fiber kabel məhsulları və kabelləşmə xidmətləri
  • Kabinet məhsulları və xidmətləri
  • Elektrik kabelləşmə məhsulları və xidmətləri
  • Kartlı giriş-çıxış sistemləri xidmətləri
  • Kamera sistemlərinin quraşdırılması xidmətləri